Pangasinan Ed Inagew-agew

IGËL

Nën Melchor Espeleta Orpilla

 

IGËL – (pangingaran/noun) say kipapasen ya ag makagalaw so intiron laman o dinan man a parti’y lama’y too odino ayëp lapud asigpit o wala’y malët ya akasulong ëd sikato.

Saray malís to/its conjugation/inflection: naigël, nanaigël/naiigël, naigël (say malís-arapën [future tense] tan malís-ayari [past tense]) ët nampara.

ALIMBAWA:

  1. Naigël so salik ëd impakakulasbong ko’d abot na datal.
  2. Singa nanaigël so laman ko no isulong ko ‘tan ya aysing.

Share your Comments or Reactions

comments

Powered by Facebook Comments